Nexø Havn A/S - Lystbådetakster

img144

 

Herunder er taksterne for anløb af Nexø Havn A/S for gæstesejlere oplistet. Fastliggere henvisen til havnens "Forretningsbetingelser", hvor taksten for en fast plads fremgår. Havnens "Forretningsbetingelser" kan hentes under menupunktet "Takster - Forretningsbetingelser"§ 4. Afgift for fremmede lystbåde
Af fartøjer, som benyttes til lystsejlads betales for hvert påbegyndt døgn for henliggen i havnen følgende afgift, inkl. moms:

For fartøjer indtil 10 mʹs længde ........... 165,00 kr.
Fartøjer 10 - 13 m´s længde ................. 200,00 kr.
Fartøjer 13 - 16 mʹs længde .................. 235,00 kr.
img142Fartøjer 16 - 20 mʹs længde .................. 280,00 kr.
Fartøjer 20 - 30 mʹs længde .................. 430,00 kr.
Fartøjer over 30 mʹs længde ................. 595,00 kr.

For katamaraner og trimaraner beregnes et tillæg til forannævnte takster på 50 %.

Dersom afgiften efter 3 timers henliggenhenliggen ikke er betalt, trods mulighed herfor, opkræves der et ekstra gebyr på 100%

 

For yderligere oplysninger om gældende regler for anløb af havnen, henvises til havnens gældende forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan downloades i under menupunktet "Takster".img154 1Ved eventuelle uoverensstemmelsr mellem det her nævnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er gældende.