Nex? Havn A/S - Lystb?detakster

img144

 

Herunder er taksterne for anl?b af Nex? Havn A/S for g?stesejlere oplistet. Fastliggere henvisen til havnens "Forretningsbetingelser", hvor taksten for en fast plads fremg?r. Havnens "Forretningsbetingelser" kan hentes under menupunktet "Takster - Forretningsbetingelser"? 4. Afgift for fremmede lystb?de
Af fart?jer, som benyttes til lystsejlads betales for hvert p?begyndt d?gn for henliggen i havnen f?lgende afgift, inkl. moms:

For fart?jer indtil 10 m?s l?ngde ........... 165,00 kr.
Fart?jer 10 - 13 m?s l?ngde ................. 200,00 kr.
Fart?jer 13 - 16 m?s l?ngde .................. 235,00 kr.
img142Fart?jer 16 - 20 m?s l?ngde .................. 280,00 kr.
Fart?jer 20 - 30 m?s l?ngde .................. 430,00 kr.
Fart?jer over 30 m?s l?ngde ................. 595,00 kr.

For katamaraner og trimaraner beregnes et till?g til forann?vnte takster p? 50 %.

Dersom afgiften efter 3 timers henliggenhenliggen ikke er betalt, trods mulighed herfor, opkr?ves der et ekstra gebyr p? 100%

 

For yderligere oplysninger om g?ldende regler for anl?b af havnen, henvises til havnens g?ldende forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan downloades i under menupunktet "Takster".img154 1Ved eventuelle uoverensstemmelsr mellem det her n?vnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er g?ldende.