Nexø Havn A/S - Lystbåde

 

Lille trafikhavn, men Bornholms største fiskerihavn.
img126


Gæstesejlere må benytte bådehavnen. Antal gæstepladser: Ca. 90. Der må ikke ligge sejlbåde i det sydligste bassin som er forbeholdt fiskere.
 
Ankring forbudt i indsejlingen og fyrlinien. Anløbes dag og nat under hensyntagen til vind, strøm og sigtbarhed.

Kompasmisvisning forekommer, og hård strøm i forbindelse med dårlig sigt kan være farlig. I modsætning til andre havne på Bornholms SE kyst kan Nexø besejles ved næsten alle vindretninger, kun N-ENE-lig blæst kan give vanskeligheder. Svaneke og Dueodde Fyr vejleder ved an duvningen. Havnens fyrlinie viser ind i 232ø. Om dagen styres efter mærket: Venstre kant af Nexø Kirke overet med højre kant af E-lige molehoved.

Pålandsstorm sætter forudgående strøm i havneindløbet, indtil 1,5 knob ud for Trafikhavnen. Fartbegrænsning 5,0 knob. Ankring forbudt i indsejlingen.

 

Bykort over Nexø by og havn