Nex? Havn A/S - Lystb?de

 

Lille trafikhavn, men Bornholms st?rste fiskerihavn.
img126


G?stesejlere m? benytte b?dehavnen. Antal g?stepladser: Ca. 90. Der m? ikke ligge sejlb?de i det sydligste bassin som er forbeholdt fiskere.


Ankring forbudt i indsejlingen og fyrlinien. Anl?bes dag og nat under hensyntagen til vind, str?m og sigtbarhed.

Kompasmisvisning forekommer, og h?rd str?m i forbindelse med d?rlig sigt kan v?re farlig. I mods?tning til andre havne p? Bornholms SE kyst kan Nex? besejles ved n?sten alle vindretninger, kun N-ENE-lig bl?st kan give vanskeligheder. Svaneke og Dueodde Fyr vejleder ved an duvningen. Havnens fyrlinie viser ind i 232?. Om dagen styres efter m?rket: Venstre kant af Nex? Kirke overet med h?jre kant af E-lige molehoved.

F?lgende signaler viser, at havnen er sp?rret: Sort kugle fra flagstang og 3 r?de lanterner over hinanden p? silo N for indsejlingen. P?landsstorm s?tter forudg?ende str?m i havneindl?bet, indtil 1,5 knob ud for Trafikhavnen. Fartbegr?nsning 5,0 knob. Ankring forbudt i indsejlingen.

 

Bykort over Nex? by og havn