Havne info
img010

 

Nexø Havn havde i 2021 i alt ca. 10 hjemmehørende fiskefartøjer, (mod ca.150 flere i 80erne), der sammen med andre:
Danske, Baltiske og Polske fartøjer har landet i alt ca. 9.275.000 kg fisk i løbet af 2021, til en værdi af ca. 16 mio. kroner.Havnen har et beddingsanlæg der kan tage skibe på land op til 650 tons. Max størelser b.9,9 m x l. 42 m x d. 5 m.
Endvidere færge mellem Kolobrzeg og Nexø,med i alt 80 anløb og et passagerer antal på 30.972 personer, i 2019. Tallene for 2020 er væsentlig midre p.g.a. corona nedlukningen i 2020 samt i 2021, hvor alt var lukket.

Havnen havde i 2021 besøg af lystsejlere og trollingbåde fra hele østersøregionen.
Havnegebyr betales ved anløb i havnen til:
Check Point Marine Sdr. Hammer 6, 3730 Nexø tlf. 56492897

På havnen er i alt ca. 100/150 personer beskæftiget.

Der er 3 fiskemodtagere på Nexø Havn, EU Trading, ScanBio samt O.V. Jørgensen, Hundested.

Endelig kan nævnes at der på havnen findes skibsværfter, motorreparationsværksted, elektronikværksted,Sejlmager/vodbinderi,samt olielevandører..img001

AUTOCAMPER: Øster Flak mod Østersøen har plads til flere autocampere og vi har tilhørende strøm, bad/toilet, vaskefacilliteter, vand samt tømningsordning i Nord Havnen. Pris pr. døgn kr. 190,- som betales med App eller i Chech Point Marine.


På havnen ligger Nexø Redningsstation, med to fartøjer hhv. Leopold Rosenfeldt og LRB 18.
Nexø Havn har 2.875 meter kaj med dybder fra 3 til 5 meter, heraf 700 meter med 5 meters dybde i “Trafikhavnen”.

Nexøs havneområde er på ca.500.000 kvadratmeter, og der indvindes stadig arealer. - Der udlejes hovedsageligt kun arealer til havnerelaterede virksomheder.

Havnen har 4,3 km asfalteret vej med et samlet areal på 47.250 m2

img009