Arealleje


Generelt
img138 1

Ansvar for gods (herunder fyldte og tomme containere og alt materiel af hvilken som helst art, der henstilles på Nexø Havns arealer herefter kaldet "gods")

Nexø Havn A/S påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer eller redskabshuse.

Nexø Havn A/S påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods m.v. måtte påføre tredjemand.


Langtidsleje af arealer
Lejeafgiften for kontraktmæssige lejemål om ubefæstede arealer er opdelt i klassifikationen:

a. Arealklasse I, kajnære arealer 24,40 pr. m2 pr. år
b. Arealklasse II 16,43 pr. m2 pr. år

Til lejen af havnearealer i arealklasse I kommer et omsætningstillæg eller en garanti for en vis omsætning i form af skibs- og vareafgifter. Den pågældende arealklassifikation afhænger af beliggenheden og fastsættes af Nexø Havn A/S.

Ethvert lejemål vil blive vurderet i henhold til følgende: kajnårt, områdets beskaffenhed og tilgængelighed samt om den planlagte aktivitet er havnerelateret og evt. indebærer indtægter til havnen m.h.t skibs-og vareafgifter.

Lejen for ikke havnerelaterede lejemål afregnes efter individuel aftale. Lejebetingelser efter individuel aftale.
bygning1


Pladsleje for gods

Ved oplægning af gods opkræves en pladsleje (se forretningsbetingelserne).
img138 2


Gods der indlades i eller udlosses fra skib, kan henligge på havnens arealer i 7 dage uden betaling, hvis der efter havnens afgørelse er plads til rådighed. Oplægningstiden regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse.
 
For yderligere oplysninger om gældende regler for arealleje m.m. for Nexø Havn A/S, henvises til havnens gældende forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan downloades under menuen "takster" og underpunkt "forretningsbetingelser".

Ved eventuelle uoverensstemmelsr mellem det her nævnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er gældende.