Arealleje


Generelt
img138 1

Ansvar for gods (herunder fyldte og tomme containere og alt materiel af hvilken som helst art, der henstilles p? Nex? Havns arealer ? herefter kaldet ?gods?)

Nex? Havn A/S p?tager sig intet ansvar for gods, der opl?gges eller p? anden vis placeres p? havnens arealer eller redskabshuse.

Nex? Havn A/S p?tager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods m.v. m?tte p?f?re tredjemand.


Langtidsleje af arealer

Lejeafgiften for kontraktm?ssige lejem?l om ubef?stede arealer er opdelt i klassifikationen:

a. Arealklasse I, kajn?re arealer 22,02 pr. m2 pr. ?r
b. Arealklasse II 14,15 pr. m2 pr. ?r

Til lejen af havnearealer i arealklasse I kommer et oms?tningstill?g eller en garanti for en vis oms?tning i form af skibs- og vareafgifter. Den p?g?ldende arealklassifikation afh?nger af beliggenheden og fasts?ttes af Nex? Havn A/S.

Ethvert lejem?l vil blive vurderet i henhold til f?lgende: kajn?rt, omr?dets beskaffenhed og tilg?ngelighed samt om den planlagte aktivitet er havnerelateret og evt. indeb?rer indt?gter til havnen m.h.t skibs-og vareafgifter.

Lejen for ikke havnerelaterede lejem?l afregnes efter individuel aftale. Lejebetingelser efter individuel aftale.
bygning1


Pladsleje for gods

Ved opl?gning af gods opkr?ves en pladsleje p? kr. 3,51 pr. m2 pr. p? begyndt uge.
img138 2


Gods der indlades i eller udlosses fra skib, kan henligge p? havnens arealer i 7 dage uden betaling, hvis der efter havnens afg?relse er plads til r?dighed. Opl?gningstiden regnes fra og med dagen for opl?gninge

ns p?begyndelse.


For yderligere oplysninger om g?ldende regler for arealleje m.m. for Nex? Havn A/S, henvises til havnens g?ldende forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan downloades under menuen "takster" og underpunkt "forretningsbetingelser".

Ved eventuelle uoverensstemmelsr mellem det her n?vnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er g?ldende
.