Skibsafgifter

For Nex? Havn A/S er nedenn?vnte takster for skibsanl?b g?ldende pr. 1. januar 2017
 

Takst: Fernanda
Skibsafgiften betales efter rederiets valg med enten:

a.    425 ?re pr. BT for hvert anl?b, dog min. kr. 565,70 pr. anl?b.

b.    2570 ?re pr. BT som en m?nedsafgift,

c.    1285 ?re pr. BT pr. m?ned. 

 

Denne takst, der udg?r 50% af taksten i pkt. b., foruds?tter at skibet godkendes af havnebestyrelsen som rutefart?j efter de i pkt. a om ?Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift i fast rute? angivne regler.

norskemarine

 

 For yderligere oplysninger om g?ldende regler for anl?b af havnen, henvises til havnens g?ldende forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne kan downloades i under menupunktet til venstre.


Ved eventuelle uoverensstemmelsr mellem det her n?vnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er g?ldende.