Skibsafgifter

For Nexø Havn A/S er nedennævnte takster for skibsanløb gældende pr. 1. januar 2021
 

Takst: Fernanda
Skibsafgiften betales efter rederiets valg med enten:

a.    461 øre pr. BT for hvert anløb, dog min. kr. 611,82 pr. anløb.

b.    3030 øre pr. BT som en månedsafgift,

c.    1419 øre pr. BT pr. måned. 

 

Denne takst, der udgør 50% af taksten i pkt. b., forudsætter at skibet godkendes af havnebestyrelsen som rutefartøj efter de i pkt. a om "Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift i fast rute" angivne regler.

norskemarine


For yderligere oplysninger om gældende regler for anløb af havnen, henvises til havnens gældende forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne kan downloades i under menupunktet til venstre.


Ved eventuelle uoverensstemmelsr mellem det her nævnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er gældende.