Vareafgifter

For Nexø Havn A/S er nedennævnte takster for vareafgifter gældende pr. 1. januar 2018

img167


Af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme betales en vareafgift til Nexø Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsender.


Uanset nedenfor nævnte takster udgør vareafgiften altid minimum kr. 304,70 pr. anløb.

Takster:
a.     2407 øre pr. tons, jf. dog nedenfor under b. og c. (Hovedtakst)
b.1   1531 øre pr. tons. (Kartofler, Foderstoffer, træ og metal)
b.2   702 øre pr. tons. (Sten, Jord, Kalk og glaaffald)
b.3   2270 øre pr. tons. (Olie, Benzin)
b.4   2279 øre pr. tons. (Containergods)

For yderligere oplysninger om gældende regler for vareafgifter for Nexø Havn A/S, henvises til havnens gældende forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan downloades under menuen "takster" og underpunkt "forretningsbetingelser".

Ved eventuelle uoverensstemmelsr mellem det her nævnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er gældende.