Vareafgifter

For Nexø Havn A/S er nedennævnte takster for vareafgifter gældende pr. 1. januar 2021

img167


Af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme betales en vareafgift til Nexø Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsender.


Uanset nedenfor nævnte takster udgør vareafgiften altid minimum kr. 328,13 pr. anløb.

Takster:
 
For yderligere oplysninger om gældende regler for vareafgifter for Nexø Havn A/S, henvises til havnens gældende forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan downloades under menuen "takster" og underpunkt "forretningsbetingelser".

Ved eventuelle uoverensstemmelsr mellem det her nævnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er gældende.