Vareafgifter

For Nex? Havn A/S er nedenn?vnte takster for vareafgifter g?ldende pr. 1. januar 2017

img167

 

Af alle varer, der losses eller indlades eller p? anden m?de s?- eller lands?ttes i havnen eller i de uddybede l?b til samme betales en vareafgift til Nex? Havn A/S. Vareafgiften p?hviler varemodtageren, respektive vareafsender.


Uanset nedenfor n?vnte takster udg?r vareafgiften altid minimum kr. 290,02 pr. anl?b.

Takster:
a.     2348 ?re pr. tons, jf. dog nedenfor under b. og c. (Hovedtakst)
b.1   1494 ?re pr. tons. (Kartofler, Foderstoffer, tr? og metal)
b.2   685 ?re pr. tons. (Sten, Jord, Kalk og glaaffald)
b.3   2215 ?re pr. tons. (Olie, Benzin)
b.4   2223 ?re pr. tons. (Containergods)

For yderligere oplysninger om g?ldende regler for vareafgifter for Nex? Havn A/S, henvises til havnens g?ldende forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan downloades under menuen "takster" og underpunkt "forretningsbetingelser".

Ved eventuelle uoverensstemmelsr mellem det her n?vnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er g?ldende.